Przejdź do treści

Regulamin newslettera

Hejka!

Przygotowałam dla Ciebie ten regulamin, abyś wiedziała, jak dokładnie działa newsletter (Jusletter). Ma on zastosowanie do wszystkich list mailingowych w ramach serwisu juspyrka.pl oraz do wszystkich witryn, usług czy akcji marketingowych, które są związane z newsletterem.

Jeśli masz pytania dotyczące Juslettera, napisz do mnie na justyna@juspyrka.pl.

Najważniejsze informacje w skrócie

 1. Zapisując się do newslettera, podajesz mi swoje dane osobowe, które wykorzystuję w celu świadczenia Ci tej usługi. W rozumieniu prawa podanie danych to opłata za usługę cyfrową.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości bez żadnych konsekwencji. Możesz to zrobić, na przykład klikając w link umieszczony w stopce każdego maila.
 3. W ramach newslettera dostarczam Ci treści pisemne (mailowo) oraz tzw. freebies, czyli darmowe treści i narzędzia (np. tapety na pulpit, PDF-y itp.). Jeśli chcesz skorzystać z tych ostatnich, ale nie chcesz zapisywać się do newslettera, możesz zapłacić za nie pieniędzmi. Napisz do mnie na justyna@juspyrka.pl, aby poznać szczegóły.
 4. Regulamin newslettera może się zmieniać. Jeśli tak się stanie, zostaniesz o tym powiadomiona mailowo. Niewypisanie się z newslettera oznacza akceptację regulaminu.
 5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do mnie na justyna@juspyrka.pl. Chętnie pomogę!

Poniżej znajdziesz pełną treść regulaminu newslettera.

§ 1  Podstawowe informacje

 1. Właścicielką Serwisu oraz dostawczynią Newslettera jest Justyna Anna Spyrka (prowadząca działalność gospodarczą pod adresem calle Río Júcar 2, 1J, 26140 Lardero, La Rioja, Hiszpania, o numerze podatkowym NIF: ESY6599112N, e-mail kontaktowy: justyna@juspyrka.pl, numer telefonu: +34644262497).
 2. W Serwisie juspyrka.pl można wykupić towary i usługi cyfrowe, w tym Newsletter. Przy zawarciu umowy o świadczenie tej usługi cyfrowej dochodzi do płatności danymi osobowymi.
 3. Regulamin dotyczy Serwisu juspyrka.pl oraz wszystkich innych serwisów i kanałów marketingowych, w których jest odniesienie do Newslettera.

§ 2 Definicje

 1. Formularz zapisu – interaktywny formularz udostępniany przez mnie w Serwisie lub w innych miejscach w sieci, który umożliwia subskrypcję usługi Newsletter.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przeze mnie na rzecz Subskrybenta, który dokonał zapisu na listę mailingową przy użyciu Formularza zapisu.
 3. Materiały – treści pisemne (maile) oraz tzw. freebies(np. PDF-y lub pliki graficzne), czyli inne treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, dostarczane w ramach usługi Newsletter.
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych w ramach tej usługi na adres e-mail podany przez siebie dobrowolnie w Formularzu zapisu.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobach w zamian za możliwość korzystania z usługi.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik musi zapłacić za produkt lub usługę cyfrową, cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem juspyrka.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych. Użytkownik powinien mieć zdolność prawną do samodzielnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z polityką prywatności orazdo samodzielnego decydowania o płatności danymi osobowymi. W przeciwnym wypadku Użytkownik powinien uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usługi Newsletter. Właścicielka Serwisu może podejmować działania mające na celu weryfikację wieku Użytkowników.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone w Serwisie lub w innym miejscu do tego przeznaczonych zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego lub do zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach niniejszego regulaminu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2013 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami) dostępna online pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827

§ 3 Warunki korzystania z usługi Newsletter

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter oraz sposób zawierania i rozwiązywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w ramach tej usługi, a także warunki dostarczenia treści oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady korzystania z inny usług i treści cyfrowych zostały zawarte w Regulaminie sklepu internetowego.
 3. Dane kontaktowe na potrzeby niniejszego regulaminu:
  • kontakt mailowy: justyna@juspyrka.pl
  • kontakt pocztowy: Justyna Anna Spyrka, calle Río Júcar 2, 1J, 26140 Lardero, La Rioja, Hiszpania.
 4. Informacje na temat Newsletter podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Treść Regulaminu newsletter jest udostępniona na stałe w stopce Serwisu, a także każdorazowo przy Formularzu zapisu. W dowolnym momencie możesz pobrać, skopiować lub wydrukować treść regulaminu.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  • posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, wyposażonego w system operacyjny (np. Mac OS, Windows, Android, Linux),
  • posiadanie na urządzeniu zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługujących technologię HTML5 oraz technologię cookie (np. Google Chrome, Safari, Mozilla FireFox)  ,
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga przesyłania danych internetowych i jest obarczone ryzykiem charakterystycznym dla sieci internetowej, za które Właścicielka Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowaniu ryzyka, Właścicielka Serwisu podejmuje działania organizacyjne i prawne oraz korzysta z odpowiednich rozwiązań technicznych.

§ 5 Umowa o dostarczenie treści cyfrowych

 1. W Serwisie jest możliwe zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. W ramach tej umowy będziesz zobowiązana do płatności danymi lub uiszczenia ceny.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w § 6 niniejszego regulaminu.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.

§ 6 Usługa Newsletter w zamian za płatność danymi

 1. Usługa cyfrowa Newsletter polega na kierowaniu do Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, takich jak artykuły blogowe, teksty, treści w mediach społecznościowych, rabaty oraz materiały graficzne za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, tj. aby dodać swój e-mail do listy Subskrybentów, należy wypełnić Formularz zapisu, udostępniony przez Właścicielkę Serwisu. Należy podać minimum adres e-mail, nieobowiązkowe jest podanie imienia. Następnie należy zatwierdzić formularz przez kliknięcie guzika o treści „Zapisz się” lub podobnej. W trakcie wypełniania formularza zostaniesz poproszona o potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności) oraz z niniejszym regulamin poprzez zaznaczenia odpowiedniego checkboxa. Po zatwierdzeniu formularza na wskazany adres e-mail zostaną skierowana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie w aktywny link. Po kliknięciu Twój adres e-mail zostanie dodany do listy Subskrybentów.
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz innych treści cyfrowych, wysyłanych w ramach usługi Newsletter. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, co spowoduje zakończenie korzystania z usługi. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
 4. Jesteś zobowiązana do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu.
 5. Usługa newsletter jest objęta prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Jej kopiowanie oraz wykorzystywanie w sposób łamiący te prawa jest nielegalne.
 6. W każdej chwili możesz nieodpłatnie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usług Newsletter. Aby dokonać rezygnacji, należy:
  • kliknąć w aktywny link o nazwie „Anulowanie subskrypcji”, „Wypisz się” lub podobnej, dostępny na dole każdej wiadomości e-mail, dostarczanej do Ciebie w ramach usługi (wypisanie się ze skutkiem natychmiastowych),
  • lub zgłosić chęć rezygnacji mailowo na adres justyna@juspyrka.pl.
 7. Właścicielka Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Zostaniesz o tym poinformowana mailowo.

§ 7 Usługa Newsletter w zamian za cenę

 1. Jeżeli nie chcesz dokonywać płatności danymi za usługę Newsletter, możesz uiścić cenę.
 2. Aby dokonać zakupu Materiałów, należy złożyć Zamówienie pod adresem e-mail justyna@juspyrka.pl.
 3. W celu realizacji Zamówienia musisz podać dane niezbędne do jego realizacji: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz (dotyczy przedsiębiorców) nazwę firmy oraz numer NIP.
 4. W odpowiedzi na otrzymanie Zamówienie zostanie udostępniona faktura do opłacenia oraz interfejs niezbędny do realizacji zamówienia.

§ 8 Reklamacja usługi

 1. Możesz złożyć reklamację na usługę Newsletter.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu sklepu internetowego.
 3. Użytkownik zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 4. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie oraz w ramach usługi Newsletter, a także o zasadach korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności i cookies.

§ 10 Zmiana Regulaminu newslettera

 1. Właścicielka Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie newslettera.
 2. O zmianach w regulaminie, a także o dacie rozpoczęcia ich obowiązywania zostaniesz każdorazowo poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Przed rozpoczęciem obowiązywania zmian możesz oświadczyć, że nie akceptujesz wprowadzanych zmian, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.
 4. Zmiany regulaminu są wiążące dla Subskrybentów, którzy zostali o nich poinformowany w sposób, wskazany w punkcie 2.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umowy o dostarczenie treści cyfrowych wynikłe między Właścicielką Serwisu o Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwsze kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporów.
 3. Przyjmuje się, że Regulamin newslettera nie ogranicza w żaden sposób praw Użytkownika.